Joustopalkeet

DENSIQ tarjoaa täydellisen valikoiman joustopalkeita kaikille teollisuudenaloille ja useimpiin sovelluksiin, joissa tärinän, lämpötilan vaihteluiden tai asennusteknisten syiden aiheuttamat liikkeet on otettava huomioon.

DENSIQIN paljevalikoima kattaa seuraavat tuotteet:

Teräspalkeet

Kohteisiin, joissa paine ja lämpötila ovat korkeat mutta liikesyklien määrä rajoitettu. Toimii hyvin esim. turbiini- ja höyrylinjoissa.

Kumipalkeet

Tavallisesti putkilinjoihin mutta myös muihin sovelluksiin, joissa kumipalje voi olla oikea ratkaisu.

Kangaspalkeet

Kangaspalkeita voi käyttää korkassa lämpötilassa (enintään 1 000 °C) sekä kuivassa että kosteassa ympäristössä mutta rajoitetussa paineessa. Yleisesti käytössä lämpövoimaloiden savukaasusovelluksissa.

Lue lisää kangaskompensaattoreista VM Kompensaattorist

Tuotetiedot