Paljeasennukset ja -korjaukset

DENSIQ tarjoaa kokonaisratkaisuja suunnittelusta, uudelleenasennuksesta ja tarkastuksesta osien vaihtoon. Näemme parannustoimenpide-ehdotukset jatkuvana ja luonnollisena osana sitoumustamme.

Analyysi

✓ Kohdeluettelon ja aikataulun pyytäminen asiakkaalta
✓ Piirustusasiakirjojen, teknisen dokumentaation ja käyttötietohistorian läpikäynti
✓ Palkeiden tarkastus paikan päällä
✓ Savukaasukanavien dimensioiden mittaus tarvittaessa
✓ Mittaus ja tarkastus piirustusasiakirjoihin verraten
✓ Fyysisten komponenttien tarkastus
✓ Asennus ESA Installation Guide -oppaan (European Sealing Association, Fabric Expansion Joints) mukaisesti
✓ Lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpidesuunnitelman laadinta

Asennus

✓ Käyttövalmis uudelleenasennus
✓ Korjaus ja liitoksen teko paikan päällä
✓ Räätälöity rakenne käyttökohteen mukaan
✓ Tarkastus ja parannustoimenpide-ehdotukset
✓ Kangaspalkeet käyttölämpötilaan maks. +1 100 °C
✓ Tuotetta ja kenttähuoltoa koskeva kokonaissitoumus
✓ Päivystys 24/7

Dokumentointi

✓ Tarkastuspöytäkirja
✓ Asennusraportti
✓ Valokuvadokumentaatio
✓ Riskianalyysi
✓ Pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpidesuunnitelma
✓ Savukaasukanavan seinämänpaksuuden arviointi tarvittaessa

Laadun ja turvallisuuden varmistamiskesi kaikki paljetyöt tekee siihen koulutettu henkilökunta..

Tuotetiedot