Varoventtiilien testaaminen

Venttiilien online-koeponnistus (Legatest) on nopea, turvallinen ja kustannustehokas testausmenetelmä varoventtiilien toiminnan arvioimiseksi. Testaaminen tehdään paikan päällä ja käytön aikana, mikä tarkoittaa, että venttiilit testataan niiden oikeissa käyttöolosuhteissa. Testaaminen tapahtuu normaalissa prosessilämpötilassa ja normaalissa paineessa, mikä minimoi mittaustuloksen poikkeamatekijät.

Venttiilejä ei tarvitse purkaa, mikä minimoi riskit, joita venttiilien purkaminen ja siirtäminen toiseen paikkaan muutoin aiheuttaa. Tuotantoa ei tarvitse keskeyttää, vaan tuotantojärjestelmästä poistetaan vain huollon ja korjauksen tarpeessa olevat venttiilit.

Laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikki työt tekee valtuutettu teknikko.

Seisokkeihin liittyvän laajan kokemuksemme sekä varoventtiilejä koskevan tietotaitomme ansiosta voimme tarjota kaikenkattavan venttiililogistiikan.

Huoltomme sisältö

✓ Venttiilikannan inventointi
✓ Purkaminen
✓ Venttiilin kunnon tarkastus
✓ Pitopintojen hionnat
✓ Laippapintojen käsittely
✓ Venttiilin tiivisteiden vaihto
✓ Asennus ja maalaus
✓ Koeponnistus
✓ Dokumentointi
✓ Riskianalyysi
✓ Tarvittaessa voimme varastoida vaihtolaiteventtiilit tiloissamme

Laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikki varoventtiilityöt tekee valtuutettu huoltoteknikko.

Tuotetiedot