Vuotokorjaus

Käyttöiän maksimoiva teknologia

Käynnin aikaisessa vuotokorjauksessa vuodot tiivistetään ilman, että tuotantoa tarvitsee pysäyttää. Vuotokorjauksella voidaan saavuttaa erittäin suuria säästöjä. Lisäksi tuotannon käynnissä pitäminen vähentää päästöjä. Käytönaikainen vuodon tiivistäminen pidentää myös tuotantolaitosten komponenttien kestoikää.

Jatkuvaa kehitystä

DENSIQ laatii hyvin dokumentoidut riskianalyysit ja menettelyohjeet jokaiselle korjaukselle erikseen. Vuotokorjaustyökalut lasketaan ja suunnitellaan jokaiseen kohteeseen ottaen huomioon asennuksen ja väliaineen sekä mitoituspaineen ja -lämpötilan. Laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikki vuotokorjaustyöt suorittaa valtuutettu huoltoteknikko.

Kaikki nykyisin käytettävät vuodontiivistystekniikat perustuvat ratkaisuihin, joita DENSIQ on ollut luomassa. Hoidamme periaatteessa kaikki vuotoihin liittyvät ongelmat: höyry-, vesi-, hiilivety- ja kaasuvuodot (mukaan lukien yli 300 kemikaalia), matalissa ja korkeissa lämpötiloissa, tyhjiössä ja korkeassa paineessa.

Tuotetiedot