Turvallinen käyttö DENSIQ Expansion Joint Concept!

Kovassa teollisuusympäristössä kompensaattorit kestävät noin kymmenen vuotta. Se, että Uddevallassa sijaitseva Lillesjöverket oli lähestymässä murtumispistettä, huolestutti yhteistuotantolaitoksen kunnossapitoosastoa. DENSIQ:n kokonaisratkaisun Expansion Joint Concept myötä Uddevalla Kraft sai toteutettavissa olevan suunnitelman ottaa hallintaansa kaikki liiketoiminnan kompensaattorit.

Vaurioitunut kompensaattori voi aiheuttaa suuria ongelmia. Lillesjöverketin kaltaisessa laitoksessa, joka toimittaa Uddevallan seudulle lämpöä ja sähköä palavalla kotitalousjätteellä, on suuria voimia liikkeellä.

”Vuoto voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. Pahin skenaario ovat henkilövammat ja onnettomuudet. Myös tahattomat pysähdykset voivat aiheuttaa huolta, ja laajemmin katsottuna vuodot voivat johtaa tulipaloon tai ympäristötuhoon”, korostaa Roger Bengtsson, Senior Product Manager – DENSIQ AB.