Industrier

DENSIQ er din komplette partner innen tetningsteknikk, med markedets bredeste utvalg av produkter og spesialisttjenester. Vi er en frittstående leverandør som arbeider med skreddersydde løsninger i tett samarbeid med hver enkelt kunde. Vi utvikler egne produkter med nitid kvalitetskontroll og verdensledende teknikk.


Kraft og Energi

Produksjon av varme og strøm innebærer mange utfordringer og potensielle risikoer for industrier innen kraft- og energisegmentet. Kraftindustrien må kunne stå både for pålitelig drift samt å leve
opp til høye sikkerhets- og miljømessige krav.


Produksjon og Verksted

OEM-industrier krever produkter og tetningsløsninger av høy kvalitet for å garantere kostnadseffektiv og sikker drift. Som produksjonsselskap må man følge internasjonale koder, standarder og lovfestede krav. En kostnadseffektiv produksjon av varer med høy kvalitet krever ekspertkunnskaper.


Papir og Masse

Papir- og masseindustrien er inne i en stor forandring med både nye markedsmuligheter og betydelig økt konkurranse i eksisterende markeder. For å være lønnsomme, må man være
sikker på utstyrskapasiteten og unngå plutselige driftsstopp.


Metaller og Gruvedrift

Kravene til effektivitet, pålitelighet og sikkerhet øker. I et krevende miljø må du ha total kontroll på utstyret. En lekkasje eller uventet avbrudd i driften kan bli dyrt.


Olje, Gass og Kjemikalier

En forutsetning for lønnsomhet er å unngå lekkasjer og feil og at produksjonen løper som planlagt. Plutselige driftsstopp koster både tid og penger. Vi vet hvilke behov du har og kan støtte prosessindustrier i alle størrelser.