Kompositter

DENSIQ leverer et komplett utvalg av reparasjons- og beskyttende kompositter for alle bransjer og for de fleste bruksområder.

I Reparasjonsområdet kan utstyr repareres på stedet eller i verksted, for eksempel pumper, sjakter, flenser, transportører, røreverk, rørsystemer osv. Protect-området tilbyr produktløsninger som kan gi forbedrede beskyttelsesegenskaper selv i forhold til nytt utstyr, for eksempel tankanlegg, pumper, voller, røreverk, rørsystemer, sliteflater i de fleste industrier, for eksempel transportbånd, etc.
Som et eksempel kan et pumpehus først repareres og restaureres og deretter beskyttes med et spesielt belegg med forbedrende egenskaper.

Å reparere og beskytte med DENSIQ Composites har mange fordeler og betyr at du:

 • Sparer penger – Unngår nye investeringer.
 • Er miljøvennlig – Eksisterende utstyr kan gjenbrukes.
 • Sparer tid – Utstyr kan repareres raskt.
 • Får lengre driftstid da utstyret kan vare lenger.

Konseptet innen reparasjon og beskyttende kompositter dekker:

 • Undersøkelse av søknader og problemområder
 • Engineering – problemløsning
 • Produktspekter
 • Produktløsning
 • Installasjon av DENSIQ Service eller DENSIQ Service Partners
 • Dokumentasjon – produkt, teknologi, installasjon
 • Opplæring
Teknisk info