Smøremiddel

En stor del av årsaken til lekkasjer i flenskoblinger avhenger av utilstrekkelig smøring av skrueforbindelse. DENSIQ leverer miljøvennlig smøremiddel og gjengetetning av høy kvalitet.

For best resultat ved montering av DENSIQs pakning og tetninger, anbefales DENSIQ EcoLube for generelle industrier og Grafoil GTS for bruk i kjernekraftverk.

DENSIQ EcoLube

Forenkler ved flensmontering og gir pakningen riktig forutsetning for å tette på best mulig måte.

Grafoil GTS

Brukes som gjengetetning i gjengede forbindelser med smale toleranser og liten diameter.

Teknisk info