Hydraulisk bolteforspenning

En sikker metode for forspenning av bolter i flenseforbindelser. Dette for å sikre at alle boltene er korrekt og jevnt strammet, noe som er en forutsetning for at bolteforbindelsen skal fungere optimalt. Med vårt omfattende program innen hydraulisk bolteforspenningsutstyr og velutviklede personale kan vi tilby totalløsninger for både ”onshore” og ”offshore” – fra design til gjennomføring og dokumentasjon.

Slik fungerer bolteforspenning

Bolteforspenningsverkrøyet skrues på bolten og strekker til den har oppnådd riktig strekkraft og forlengelse. For å oppnå riktig strekkraft, brukes et beregningsprogram der relevante tekniske data legges inn. Vi streber alltid etter 50 % dekning av antall bolter ved hver forspenningssekvens.

Av kvalitets- og sikkerhetsmessige årsaker utføres alle slike jobber av sertifiserte teknikere.

Teknisk info