Lekkasjetetting

Teknologi som maksimerer driftstiden

Lekkasjetetting under drift innebærer at lekkasjer tettes uten at produksjonen må stoppes, noe som medfører store besparelser for industrien. Ved å holde produksjonen i gang, reduseres forurensede og flyktige utslipp i miljøet. Lekkasjetetting under drift omfatter også at levetiden til produksjonsanleggets komponenter forlenges.

Stadig utvikling av ny teknikk

I dag arbeider DENSIQ med veldokumenterte risikoanalyser og prosedyrer for enhver operasjon. Det handler om beregninger og tegninger av verktøy samt flere sorters legeringer for forskjellige kjemikalier, trykk og temperaturer. Av kvalitets- og sikkerhetsmessige årsaker utføres alle lekkasjeforseglingsarbeider av sertifiserte teknikere.

All lekkasjetetningsteknikk som brukes i dag bygger på en løsning som DENSIQ har vært med på å skape. Vi håndterer i prinsippet samtlige problemer som handler om lekkasjer: lekkasjer med damp, vann, hydrokarboner og gass (inkludert mer enn 300 kjemikalier), ved lave temperaturer, ved høye temperaturer, ved vakuum, ved høytrykk.

Teknisk info