Ventiltesting On-line

Ventiltesting on-line er en rask, sikker og kostnadseffektiv testing av sikkerhetsventiler for å evaluere funksjonen til eksisterende ventiler. Ventiltesting on-line skjer på stedet og under drift, hvilket innebærer at ventilene testes i sine rette driftsforhold. Testingen skjer under normal prosesstemperatur og normalt trykk, hvilket minimerer avviksfaktoren i måleresultatet.

Ventilene trenger ikke demonteres, hvilket minimerer risikoer som demontering og flytting av ventilene ellers medfører. Produksjonen må ikke stoppes, men kun de ventilene som trenger service og reparasjon fjernes fra produksjonssystemet.

Av kvalitets- og sikkerhetsmessige årsaker utføres alle lekkasjeforseglingsarbeider av sertifiserte teknikere.”

Teknisk info