Sikker drift med DENSIQ ekspansjonsfugekonsept!

I tøffe industrielle miljøer varer kompensatorer i rundt ti år. At Lillesjöverket i Uddevalla nærmet seg bristepunktet bekymret kraftvarmeverkets vedlikeholdsavdeling. Med DENSIQs helhetsløsning Expansion Joint Concept fikk Uddevalla Kraft en handlingsplan for å ta kontroll over alle kompensatorer i virksomheten.

En skadet kompensator kan forårsake store problemer. I et anlegg som Lillesjöverket, som forsyner Uddevallaregionen med varme og strøm ved bruk av brennbart husholdningsavfall, er store krefter i sving.

«Lekkasje kan forårsake alvorlig skade. Det verste scenarioet er personskader og ulykker. Ufrivillige stopp kan også skape bekymring, og i et større perspektiv kan lekkasje føre til brann eller miljøødeleggelse,” understreker Roger Bengtsson, Senior Product Manager – DENSIQ AB.