Industrier

DENSIQ är din kompletta partner inom tätningsteknik, med marknadens bredaste utbud av produkter och specialisttjänster. Vi är en fristående leverantör som arbetar med skräddarsydda lösningar i nära samarbete med varje enskild kund. Vi utvecklar egna produkter med minutiös kvalitetskontroll och världsledande teknik.


Kraft och Energi

Att producera värme och el innebär många utmaningar och potentiella risker för industrier inom kraft- och energisegmentet. Kraftindustrin måste kunna stå både för en tillförlitlig drift samt leva upp till höga säkerhets- och miljökrav.


Tillverkning och Verkstad

OEM-industrier kräver högkvalitativa produkter och tätningslösningar för att garantera en kostnadseffektiv och säker drift. Som tillverkningsföretag måste du följa internationella koder, standarder och lagkrav. En kostnadseffektiv produktion av högkvalitativa produkter kräver expertkunskap.


Papper och Massa

Pappers- och massaindustrin är inne i en stor förändring med både nya marknadsmöjligheter och avsevärd ökad konkurrens på befintliga marknader. För att vara lönsam måste du kunna vara säker på din utrustnings kapacitet och undvika plötsliga driftstopp.


Metaller och Gruvdrift

Kraven på effektivitet, pålitlighet och säkerhet ökar. I en krävande miljö måste du ha total kontroll på din utrustning. En läcka eller oväntat avbrott i driften kan bli dyrt.


Olja, Gas och Kemikalier

Att undvika läckage eller haverier och att din produktion löper som planerat är en förutsättning för din lönsamhet. Plötsliga driftstopp kostar både tid och pengar. Vi vet vilka behov du har och kan stödja processindustrier i alla storlekar.