Boxpackningar

DENSIQ levererar ett komplett boxpackningssortiment till alla industrier och till applikationer inom industrin t ex. ventiler, omrörare och pumpar. En boxpackning är uppbyggd av flätade fibrer, av varierande konstruktion och ingående material för att passa olika applikationer.

DENSIQ heltäckande sortiment på boxpackningar består av olika material.

DENSIQ Carboflon – Kolfiber/Expanderad Grafit

För höga temperaturer, slitande applikationer typiskt för pappersbruk.
(Carboflon 150, 250 och 350)

För höga temperaturer och applikationer där krav på täthet är höga används boxpackningar med fördel i kombination med boxfläta av ren grafit eller Grafitring.
(Grafex 100, Grafexring)

DENSIQ Chempac – PTFE

För applikationer med krav på hög kemikaliebeständighet samt för livsmedelsapplikationer. Chempac 2006 Hard används med fördel som boxbottenfläta.
(Chempac 2006 Hard, Chempac Soft FDA)

Universalpackning för pumpar, klarar att hantera aggressiva media.
(Chempac 2001, Chempac 2003)

DENSIQ FiberPac, Fiber

Glas-, polyeten- och akrylfiber, universalpackningar för olika ändamål.
(FiperPac White, Blue, Black och Yellow)

Teknisk info