Kompensatorer

DENSIQ levererar ett komplett sortiment av kompensatorer till alla industrier och till de flesta applikationer där rörelser behöver tas upp orsakade av vibrationer, temperaturvariationer eller av installationstekniska själ.

DENSIQs sortiment för kompensatorer innefattar följande produktområden:

Stålkompensatorer

Lösning där höga tryck och temperaturer finns men där antalet cykler är begränsade. Fungerar bra i samband med turbinapplikationer och ångledningar.

Gummikompensatorer

Vanligtvis för rörledningar men också för andra applikationer med stora rörelser och dimensioner där gummikompensatorer kan vara rätt lösning. DENSIQ levererar, direkt från lager, gummikompensatorer för standardapplikationer (EN 1092-1) såväl som specialdesignade gummikompensatorer för övriga applikationer.

Vävkompensatorer

Tillverkas av vårt systerbolag VM Kompensatorer och används för höga temperaturer (upp till 1000 grader C) och stora rörelser i både torr och våt miljö men i begränsat tryck. Vanligt förekommande i kraftvärmeverk i fläkt. och rökgasapplikationer där det finns heta luftströmmar som skall tätas av.

Läs mer om vävkompensatorer hos VM Kompensator

DENSIQ Expansion Joint Concept

✓ Kartläggning av era applikationer i databas
✓ Fysisk och okulär inspektion
✓ Temporär lagning av defekta kompensatorer
✓ Design och optimering av kompensatorlösningar
✓ Demontage och installation
✓ Planering och dokumentation
✓ Lagerläggning av kompensatorer för kritiska applikationer

Teknisk info