Textila material

Textila material används på en mängd ställen inom industrin för att täta flänsar, luckor, ugnar och pannor i höga temperaturer men också för att isolera av maskindelar eller som brand- och gnistskydd vid heta arbeten. Sortimentet innefattar material i olika utförande, allt från vävda band, tvinnat garn och väv till flätor.

Teknisk info