Time Saver

DENSIQ TimeSaver löser det dyra problemet med provtryckning av Ring Joint-flänsar genom att erbjuda en återanvändningsbar tätning som både sparar tid och slitage på skruvar och flänsar.

TimeSaver används på standardflänsar där man normalt använder Ring Joint-tätningar. (RTJ)

✓ Montage med momentnyckel/dragare är inte nödvändigt.
✓ TimeSaver kan återanvändas.
✓ Sparar ungefär 80% av tiden som krävs för att installera en liknande metalltätning.
✓ Inget slitage på fläns eller skruv.
✓ Visuellt identifierbar efter installation.
✓ Kan levereras i olika utförande motsvarande samtliga Ring Joint-varianter.

Teknisk info