Läcktätning

Teknologi som maximerar drifttiden

Läcktätning under drift innebär att läckor tätas utan att produktionen behöver stoppas, vilket medför stora besparingar för industrin. Genom att hålla produktionen igång minskar förorenade och flyktiga utsläpp i miljön. Läcktätning under drift innebär även att livslängden på produktionsanläggningars komponenter förlängs.

Ständig utveckling av ny teknik

I dag arbetar DENSIQ med väl dokumenterade riskanalyser och procedurer för varje operation. Det handlar om beräkningar och ritningar av verktyg samt flera sorters compound för olika kemikalier, tryck och temperaturer. Av kvalitets- och säkerhetsskäl utgörs alla läcktätningsarbeten av certifierade tekniker.

All läcktätningsteknik som används i dag bygger på en lösning som DENSIQ har varit med att skapa. Vi hanterar i princip samtliga problem som handlar om läckage: läckor med ånga, vatten, kolväten och gas (inklusive mer än 300 kemikalier), vid låga temperaturer, vid höga temperaturer, vid vakuum, vid högtryck.

Teknisk info