Mobil tillverkning under ert revisionsstopp

Alla underhållstopp är en utmaning från ett planeringsperspektiv. För att undvika kostsamma transporter och reducera stressnivån i er arbetsmiljö vill vi erbjuda en tekniker från DENSIQ som stödjer er på plats under ert revisionsstopp och hjälper er välja rätt tätningsmaterial.

I vår mobila tillverkningsenhet kan vi beskära materialet efter det specifika mått som behövs till er applikation.
I tillägg till detta kan vi också erbjuda QRQC – Quick Response Quality Control för era flänsförband och vara tillgängliga att hjälpa er in alla frågor gällande tätningsapplikationer och installationsförfarande.

Teknisk info