Tidsvinst och högsta flexibilitet med mobil skärmaskin on site!

Att tillhandahålla tätningsmaterial direkt på plats när det behövs är en stor fördel som värderas högt av våra kunder. Under oktober är DENSIQ närvarande vid två underhållsstopp samtidigt, Preem Lysekil och SCA Östrand, Timrå.

Genom mobil tillverkning på plats kan DENSIQ förse kunden med tätningsmaterial genom direktleverans och därmed eliminera onödiga ledtider. Vi utför materialbestämning, uppmätning, konstruktion och rådgivning vilket underlättar och sparar tid för såväl underhållsingenjörer som inköp och förrådspersonal. Direktkontakt och färre kundinterna kontakter minskar administrationen kring tätningsprodukterna. Närvaron på plats ger också ökad kunskap hos kund vilket medför tidsvinst vid kommande val av tätningslösning.