Hydraulinen pultin kiristäminen

Entistä turvallisempi menetelmä pulttien jännittämiseen

Hydraulisella pultin jännittämisellä varmistetaan, että liitoksen pultit on kiristetty oikein ja tasaisesti, mikä on laippaliitoksen optimaalisen toiminnan edellytys.

Kattavan hydraulisen pultinvenytyslaitteiston ja hyvin koulutetun henkilökunnan ansiosta voimme tarjota kokonaisratkaisuja – suunnittelusta toteutukseen ja dokumentointiin asti.

Näin toimii hydraulinen pultin venytys

Laippaliitos kiristetään venyttämällä pultit haluttuun pituuteen hydraulisella pultinkiristimellä, jolloin mutteri nousee irti laipasta ja mutteria voi kiristää hyvin pienellä kitkalla.
Normaalisti hydraulinen kiristin asetetaan joka toiseen pulttiin ja kiristys asetetaan taulukon mukaan tai käytetään laskentaohjelmaa. Tämä toistetaan kolme kertaa.Tämän jälkeen siirretään työkalut jäljelle jääviin pultteihin.

Laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikki pultinkiristystyöt tekee valtuutettu teknikko.

Tuotetiedot