Mobil bearbeiding

Kostnadseffektive produksjonsløsninger på plass

Med mobil bearbeiding kan maskindeler og tetningsoverflater bearbeides på stedet til verkstedstoleranse. Kunden slipper å demontere og sende avgårde store maskindeler for vedlikeholdsreparasjon, ettersom vi tar med utstyret som er nødvendig for å utføre bearbeidingen. Dette medfører kortere stoppetider og raskere produksjonsstart.

Vi har både standardmaskiner og spesialdesignede maskiner som står klare til å påta seg utfordringer, både nasjonalt og internasjonalt. Hvert oppdrag dokumenteres for å sikre riktig kvalitet, sporbarhet og for å beskrive utført arbeid. Av kvalitets- og sikkerhetsmessige årsaker utføres alle lekkasjeforseglingsarbeider av sertifiserte teknikere.

Eksempel på mobil bearbeiding

Flensbearbeiding, fresing, rørkapping, avfasing, akselbearbeiding, linjeboring, sliping, pussing, boring av skruer og påføring av material.

Vi utfører alle typer vedlikehold – fra små vedlikeholdsarbeider til storskalaprosjekter. Vårt moderne utstyr har kapasitet til å bearbeide både sirkulære enheter (opptil 5,5 meter i diameter) og maskinsenger (opptil 3 x 0,9 m). Hvert oppdrag dokumenteres for å sikre riktig kvalitet, sporbarhet og for å beskrive utført arbeid.

Teknisk info