Mekaniska axeltätningar

DENSIQ levererar ett komplett sortiment av mekaniska axeltätningar från vårt systerbolag DEPAC till alla industrier och till applikationer som omrörare och pumpar.

I många fall kan en mekanisk axeltätning ersätta boxpackningar med minskat slitage och minskad vattenförbrukning som främsta fördel. En mekanisk axeltätning fungerar genom att två extremt plana ytor (den ena fjäderbelastad) arbetar mot varandra utan kontakt, åtskilda av en tätande vätskefilm, vilket minimerar friktion i det roterande förbandet.

Läs mer om mekaniska axeltätningar hos DEPAC

Teknisk info