Tjänster

DENSIQ erbjuder servicetjänster inom såväl planerade revisionsstopp som akut underhåll på plats hos kund. DENSIQ utför kvalificerade specialisttjänster inom underhållsteknik – från analys och förslag på förebyggande åtgärder till servicearbete under drift och deltagande vid underhållsstopp.