Ventilservice

Snabb, säker och kostnadseffektiv provning av säkerhetsventiler under drift.
Ventilprovning on-line är en snabb, säker och kostnadseffektiv provning av säkerhetsventiler för att utvärdera befintliga ventilers funktion. Ventilprovning on-line sker på plats och under drift, vilket innebär att ventilerna testas i sina rätta driftsförhållanden. Provning sker under normal processtemperatur och normalt tryck, vilket minimerar avvikelsefaktorer i mätresultatet.

Ventilen behöver inte demonteras, vilket minimerar risker som demontering och förflyttning av ventilerna annars medför. Produktionen måste inte stoppas utan endast de ventiler som är i behov av service och reparation avlägsnas från produktionssystemet.

Helhetslösningar för inventering, service och dokumentation av ventiler under revisionsstoppet.

Genom vår omfattande erfarenhet av underhållsstopp i kombination med kunskap om säkerhetsventiler och on-lineprovning kan vi erbjuda en heltäckande ventillogistik.

Vår service inkluderar

✓ Inventering av ventilparken
✓ Demontering
✓ Kontroll av ventilens kondition
✓ Slipning av ventilsäte
✓ Bearbetning av flänsytor
✓ Byte av ventilspindeltätning
✓ Hopsättning och målning
✓ Provtryckning
✓ Dokumentation
✓ Riskanalys

Teknisk info