Smörjmedel

En av orsakerna till läckage i ett flänsförband kan bero på otillräcklig smörjning av skruvförbandet. DENSIQ levererar miljövänliga smörjmedel och gängtätning av hög kvalitet för bästa resultat vid montage av packningar och tätningar i olika applikationer.

DENSIQ® EcoLube

Underlättar vid flänsmontage och ger packningen rätt förutsättning att täta på bästa sätt. DENSIQ® EcoLube grafitpasta är ett smörjmedel tillverkat av grafitflingor med mycket hög renhet i kombination med en petroleumbaserad bärare. DENSIQ® EcoLube har kontrollerade och jämna smörjegenskaper vid förspänning av skruvförband.

DENSIQ® EcoLube IQ

DENSIQ® EcoLube IQ är vårt mest miljövänliga smörjmedel för gängor och är miljögodkänt av EcoLabel, EU ´s motsvarighet till Svanen. Ecolabel innebär att varenda aspekt av smörjmedlet har kontrollerats utifrån ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn för att säkerställa att DENSIQ® EcoLube IQ har minsta möjliga miljöpåverkan.

Teknisk info