Säker drift med DENSIQ Expansion Joint Concept!

I tuffa industrimiljöer håller kompensatorer i cirka tio år. Att Lillesjöverket i Uddevalla närmade sig brytpunkten oroade kraftvärmeverkets underhållsavdelning. Med DENSIQ:s helhetslösning Expansion Joint Concept fick Uddevalla Kraft en handlingskraftig plan för att ta kontroll över alla kompensatorer i verksamheten.

En havererad kompensator kan ställa till stora problem. I en anläggning som Lillesjöverket, som förser Uddevallaregionen med värme och el med hjälp av brännbart hushållsavfall, är stora krafter i rörelse.

”Läckage kan orsaka allvarliga skador. Det värsta scenariot är personskador och olycksfall. Ofrivilliga stopp kan också ställa till bekymmer och i ett större perspektiv kan läckage leda till brand eller miljöförstöring” framhåller Roger Bengtsson, Senior Product Manager – DENSIQ AB.